Logo   Optisen spektroskopian jaosto   30v

Kannattajajäsenyys

Optisen spektroskopian jaosto on perustettu 1989. Jaosto on kaikkien suomalaisten spektroskopistien yhdysside; jaoston aktiivisten jäsenten määrä on yli 200. Jäsenet edustavat koko spektroskopian kenttää Suomessa. Siihen kuuluu väkeä sekä yrityksistä, valtion tutkimuslaitoksista että yliopistoista ja kaikilta toiminnan tasoilta tutkijasta osastopäällikköön ja professoriin. Jaoston toimintaan osallistuminen tarjoaa erinomaista näkyvyyttä niiden asiantuntijoiden parissa, jotka esittelevät alaan kuuluvat hankinnat yrityksissä ja usein päättävätkin niistä.

Kannatusjäsenmaksun päättää jaoston vuosikokous.

Osallistuminen tapahtumiin

Sen toiminnan runkona on alusta alkaen ollut koulutus. Koulutustilaisuuksia on järjestetty vuosittain. FTIR-symposiumit ovat joka toinen vuosi toistuva katselmus yhdestä jaoston keskeisestä toimialasta, värähtelyspektroskopiasta. Lisäksi jaosto on järjestänyt säännöllisesti eri optisen spektroskopian alojen koulutusseminaareja. Jaoston tilaisuuksissa laitetoimittajille tarjotaan mahdollisuus näkyä haluamassaan muodossa.