Logo   Optisen spektroskopian jaosto   30v

Laitteistojen merkkipaaluja

box Beckman DU UVvis spektrometri
box Cary 11 ja 14 UVvis spektrometri
box Perkin-Elmer Model 12 ja JASCO DS-101
box Shimadzu AR-275