Logo   Optisen spektroskopian jaosto   30v

Optisen Spektroskopian Jaoston säännöt

1 § Optisen spektroskopian jaosto toimii Suomen Kemian Seuran jaostona.
2 § Jaoston tarkoituksena on toimia valtakunnallisena yhdyssiteenä mm. IR-, Raman-, UV- ja VIS-alueiden spektroskopiasta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä ja edistää tutkimuksen, teollisuuden ja kaupan aloilla toimivien jäsentensä keskinäistä kanssakäymistä sekä spektroskopian tuntemusta.
Jaosto harjoittaa koulutus-, tiedotus ja julkaisutoimintaa sekä ylläpitää koti- ja ulkomaisia yhteyksiä.
3 § Jaoston jäseniksi voidaan hyväksyä Suomen Kemian Seuran jäsenjärjestöjen jäsenet sekä henkilöt, yhteisöt ja yritykset, jotka ovat kiinnostuneita optisen alueen spektroskopiasta.
4 § Jaoston toimintaa johtaa Suomen Kemian Seuran jäsenjärjestöjen jäsenistä valittu hallitus. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heidät voidaan valita peräkkäisiksi kaksi vuotta kestäviksi toimikausiksi uudestaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
5 § Vuosikokous päättää jäsenmaksuista ja sääntöjen muutoksista.
6 § Muissa kohdissa noudatetaan Suomen Kemian Seuran sääntöjä.