Logo   Optisen spektroskopian jaosto   30v

[ Kemian Seura | Lehtiä | Kirjallisuutta | Laitteita, tarvikkeita ]

Suomen Kemian SeuraSKKS

box Massaspektrometriajaosto
box Finnish NMR Discussion Group (FiD)

Lehtiä

box Analytical Chemistry
box Applied Physics B: Lasers and Optics
box Internet Journal of Vibrational Spectroscopy
    + Spectroscopy Links
box Journal of Molecular Spectroscopy
box Journal of Near Infrared Spectroscopy
box Microchimica Acta
box Spectroscopy Europe (mm. Kokousilmoituksia)

Kirjallisuutta

box FinELib (Kansallinen elektroninen kirjasto)

Laitteita, ohjelmia ja tarvikkeita

box ABB

box Beckman
box Bomem
box Bruker Optics
box Grams spektrien analysointiohjelma
box Jasco
box Nicolet
box Perkin-Elmer (suomessa)
box Sadtler
box Shimadzu
box Hyperspectral sensors
box IR-ikkunamateriaalit: Labsense
box IR-ikkunamateriaalit: mssscientific
box Gasmet Instruments
box Thermo Scientific

Voit ilmoittaa uusia linkkejä tai korjauksia listalle lähettämällä sähköpostia ylläpitäjälle.