Logo   Optisen spektroskopian jaosto   30v

Energiayksiköiden muunnoksia

Muuntaaksesi vasemman reunan yksiköistä ylärivin yksiköihin kerro taulukon luvulla. Esim 1 a.u. = 27.2114 eV.

  joule eV kJ/mol kcal/mol
joule 1 6.241506 x 10-18 6.022137 x 1020 1.439325 x 1020
eV 1.602177 x 10-19 1 96.4853 23.0605
kJ/mol 1.660540 x 10-21 1.036427 x 10-2 1 0.239006
kcal/mol 6.947700 x 10-21 4.336411 x 10-2 4.184 1
Hz 6.626076 x 10-34 4.135708 x 10-15 3.990313 x 10-13 9.53708 x 10-14
cm-1 1.986447 x 10-23 1.239842 x 10-4 1.196266 x 10-2 2.85914 x 10-3
K 1.380658 x 10-23 8.61738 x 10-5 8.31451 x 10-3 1.98722 x 10-3
a.u. 4.359748 x 10-18 27.2114 2625.500 627.510

 

  Hz cm-1 K a.u.
joule 7.24292 x 1024 5.03411 x 1022 6.022137 x 1020 1.439325 x 1020
eV 2.417988 x 1014 8065.54 1.16045 x 104 3.674931 x 10-2
kJ/mol 2.506069 x 1012 83.5935 120.272 3.808798 x 10-4
kcal/mol 1.048539 x 1013 349.755 503.217 1.593601 x 10-3
Hz 1 3.33564 x 10-11 4.79922 x 10-11 1.519830 x 10-16
cm-1 2.997925 x 1010 1 1.438769 4.556335 x 10-6
K 2.08367 x 1010 0.695039 1 3.16683 x 10-6
a.u. 6.579684 x 1015 2.1947463 x 105 3.15773 x 105 1